ECOWAS

ecowas logo

  Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu
  (Economic Community of West African States-ECOWAS)Örgütün Amacı:

Üye ülkelerde halkın refahını arttırmak, sürdürülebilir ekonomik büyüme ve kalkınma sağlamak, bölge içinde işbirliğini geliştirmek ve bütünleşmeyi sağlamak, malların, hizmetlerin ve insanların serbest dolaşımı ve topluluk dışından yapılan ithalatta ortak gümrük tarifesi uygulanmasını öngören ortak pazar ve ortak para birimine sahip bir ekonomik ve siyasi birlik kurmak.

Kuruluş Tarihi      : 28 Mayıs 1975
Merkez               : Abuja-Nijerya     
Genel Sekreter    : Büyükelçi Kadré Désiré Ouedraogo


Üye Ülkeler:

Benin, Burkina Faso, Fildişi Sahili, Gambiya, Gana, Gine, Gine Bissau, Liberya, Mali, Nijer, Nijerya, Senegal, Sierra Leone, Togo, Yeşil Burun Adaları (Cape Verde)


Türkiye’nin Üyelik Durumu

Ülkemiz, Abuja Büyükelçiliğimiz kanalıyla Mayıs 2005’ten bu yana Örgüt’e gözlemci statüsünde akreditedir.


ECOWAS'ın Tarihi

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Afrika kıtasının batısında yer alan 15 devlet tarafından, 28 Mayıs 1975 tarihinde Nijerya’nın Lagos şehrinde kurulmuştur. Daha sonra Yeşil Burun Adaları 1996’da üye olurken, Moritanya 2000 yılında üyelikten ayrılmıştır. Örgüt’ün hâlihazırda 15 üyesi bulunmaktadır.

Örgüt, 6,1 milyon km2’lik bir coğrafi alanı, yaklaşık 300 milyonluk nüfusu kapsamaktadır.

Sekretaryası Abuja’da bulunan ECOWAS, AB dâhil olmak üzere diğer çok taraflı kuruluşlar ve Batılı ülkelerle işbirliğine önem atfetmektedir.

2000 yılında kurulan ECOWAS Parlamentosu’na Nijerya ev sahipliği yapmaktadır. ECOWAS Sekretaryasının Ocak 2007’de Başkan, Başkan Yardımcısı ve yedi Komiserden oluşan dokuz üyeli bir Komisyona dönüştürülmesiyle örgüt yapısal alanda ileri bir aşamaya geçmiştir. Komiserlerin sayısı en son 2013 Şubat ayındaki Zirvede alınan karar uyarınca 12’den 15’e çıkartılmıştır.

Örgüt, AB türü bölgesel birlik örneklerini izleyerek kurulmuş olmakla birlikte, ekonomik birlik oluşturma çabaları yavaş ilerlemektedir. Bununla birlikte, bölgeyi ilgilendiren siyasi ve askeri konularda son yıllarda daha hızlı bir gelişme olduğunu söylemek mümkündür. Ne var ki, örgütte son yıllarda giderek artan ve örgüt yöneticilerince de kabul edilen personel yetersizliği sorunu, örgüt çalışmalarında aksamalara neden olmakta, yetersiz raporlama ve Örgüt faaliyetlerinin akredite temsilciliklere ve kamuoyuna yeterince duyurulamaması, özellikle örgütün faaliyetlerine fon katkısında bulunan Batılı ülkelerin tepkisini çekmektedir.

ECOWAS, ekonomik hedeflerinin hayli gerisindedir. Buna karşılık, son yıllarda Batı Afrika’da meydana gelen siyasi gelişmeler sonucunda, bölgeyi ilgilendiren siyasi ve askeri konularda ECOWAS’ın önem kazandığı gözlenmiştir. Örgüt bu dönemde daha çok siyasi ve bölgesel güvenlik unsurlarına ağırlık veren bir kurum görüntüsü çizmiştir. Örgütün ad hoc görevlerle askeri kanadını oluşturan ECOMOG, bölgesindeki iç savaşlara ve çatışmalara müdahalede önemli görevler üstlenmiştir. Gerek arabuluculuk girişimleri gerek insani operasyonlarla ECOWAS’ın bölgesel krizlere, uluslararası toplumun da desteğiyle çözümler bulma yolundaki gayretlerinde olumlu sonuçlar alınmıştır.

Örgütün dönem başkanlığını halen Gana yürütmektedir.


Türkiye - ECOWAS İlişkileri ve DEİK’in Rolü

Ülkemizin ECOWAS ile Serbest Ticaret Anlaşması (STA) müzakerelerine başlama arzusu, 2010 Ocak ve Mart aylarında diplomatik kanaldan Örgüt’e iletilmiştir. Bununla birlikte, Nijerya’nın başkenti Abuja’da düzenlenen 39. ECOWAS Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nin Sonuç Bildirisi’nde Türkiye ile ilişkilere atıfta bulunulmuştur. Örgütün AB ile Ekonomik Ortaklık Anlaşması kapsamında yürütülen müzakerelerde, AB tarafı, ECOWAS’ın Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerine başlaması yönünde talepte bulunmuştur.

ECOWAS Komisyonu Başkanı Kadre Desire Ouedraogo, 27-28 Ocak 2013 tarihlerinde Addis Ababa’da düzenlenen Afrika Birliği Zirvesi’ne katılmış, bahsekonu Zirve’de Kalkınma Bakanımız Sayın Cevdet Yılmaz’la görüşen Ouedraogo, Türkiye ile işbirliğini geliştirme hususunda son derecek istekli olduklarını dile getirmiş, ECOWAS üyesi ülkelerle ikili düzeyde ahdi yapının kurulmasını teminen gerekli istişareleri yürütmek üzere Türkiye’ye gelme arzusunu ifade etmiştir.

Ülkemiz, BM çerçevesinde “AFISMA (The African-led International Support Mission to Mali) Emanet Fonu”na 750.000 ABD Doları katkı sağlamıştır. ECOWAS’a bağlı AFISMA’nın BM’ye bağlı MINUSMA’ya Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali) dönüştürülmesi sonrasında söz konusu katkının bakiye miktarı olan yaklaşık 500.000 ABD Doları "Mali'de Barış ve Güvenlik Emanet Fonu”na aktarılmıştır.

Diğer taraftan, BM Soykırımı Önleme ve Koruma Sorumluluğu Özel Temsilciliği'nin Orta Afrika Cumhuriyeti, ECOWAS ve Afrika Birliği için geliştirdikleri projelere ülkemiz tarafından 30.000 ABD Doları katkı sağlanmıştır.

19-21 Kasım 2014 tarihlerinde Ekvator Ginesi’nin başkenti Malabo'da gerçekleştirilen II. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ne ECOWAS adına Komisyonu Başkan Yardımcısı Dr. Toga Gayewea Mcintosh iştirak etmiştir.

DEİK’in Afrika stratejisinde Türkiye’nin Afrika kıtası genelinde tanınırlığını ve networkünü artırmak için kıtasal ve bölgesel ekonomik oluşumlarla işbirliği sağlamakta olan ECOWAS’ın rolü büyük olacaktır. Bu bağlamda Batı Afrika bölgesinde olası iş fırsatlarının daha detaylı değerlendirilmesine imkan sağlayan ECOWAS ile anlaşmanın imzalanması Türk iş dünyası temsilcilerinin Batı Afrika’da altyapı projelerinden daha fazla pay alabilmesi için önemli bir paydaş olacaktır. 

DEİK İle Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Arasında İşbirliği Anlaşması, 26 Mayıs 2016

DEİK ve ECOWAS arasındaki İşbirliği Anlaşması İmza Töreni, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Ömer Cihad Vardan ve ECOWAS Başkanı Marcel Alain de SOUZA ve T.C. Ekonomi Bakanlığı yetkililerinin katılımları ile 24 Mayıs 2016 tarihinde İstanbul'da gerçekleşti.

Benin, Burkina Faso, Fildişi Sahili, Gambiya, Gana, Gine, Gine Bissau, Liberya, Mali, Nijer, Nijerya, Senegal, Sierra Leone, Togo ve  Yeşil Burun Adaları (Cape Verde) ülkelerini kapsayan ECOWAS ile DEİK arasındaki  işbirliği anlaşması  ile,  Türk iş dünyası temsilcilerinin Batı Afrika ülkelerinde yatırım ve işbirliği fırsatlarını artırması bekleniyor.

DEİK'in Afrika stratejisinde Türkiye'nin Afrika kıtası genelinde tanınırlığını ve iş bağlantılarını artırmak açısından ECOWAS'ın rolü büyük olacak. Bu bağlamda Batı Afrika bölgesinde olası iş fırsatlarının daha detaylı değerlendirilmesine imkan sağlayan ECOWAS ile işbirliği anlaşmasının imzalanması, Türk iş dünyası temsilcilerinin Batı Afrika'da altyapı projelerinden daha fazla pay alabilmesi açısından büyük önem taşıyor.

140

Konuşmacı

07

Proje

20

Ülke

395

Firma

30 Konuşmacı

Konuşmacılar

Nihat Zeybekci

Nihat Zeybekci

Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı
Marcel A. De Souza

Marcel A. De Souza

ECOWAS Komisyonu Başkanı
Kalilou Traore

Kalilou Traore

ECOWAS Sanayi ve Özel Sektör Komiseri
Nail Olpak

Nail Olpak

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı

Ön Kayıt Formu

Önceki Etkinliklerden Resimler

Resim Galerisi

Önceki Forum’dan Resimler

Forum Sponsorları

ANA SPONSOR


GALA SPONSORU


DESTEKÇİ


RESMİ TAŞIYICI


Organizasyon Sekretaryası

Adres

River Plaza Büyükdere Cad. Bahar. Sok. No:12/9-10, 34394 Levent/Istanbul

Telefon

T: +90 (212) 339 50 00
F: +90 (212) 270 30 92

E-posta

africa@deik.org.tr