Afrika’nın Yükselişi

Afrika kıtası, 21. yüzyılda, küresel sahnede ağırlığı giderek artan bir aktör olarak değerlendirilmektedir. Afrika’nın, dünyanın en büyük ikinci kıtası olarak 30 milyon kilometrekarelik alanı, zengin doğal kaynakları ve insan kapasitesi ile, 21. yüzyılın ikinci yarısından itibaren uluslararası sistem içerisinde daha etkin rol oynaması ve uluslararası arenadaki gelişmeleri daha fazla etkilemesi beklenmektedir. Son on yıl içinde dünyanın en hızlı büyüyen on ekonomisinden altısı bu kıtadadır. Dünya Bankası verilerine göre, son beş yılda Kıta’da petrol gelirlerine dayalı olmayan yıllık ortalama büyüme oranı % 5.4’dür. Afrika ülkelerine yönelik doğrudan yabancı yatırımlar son 10 yılda beş kat artmıştır.

Afrika Kalkınma Bankası tarafından hazırlanan çalışmada, 2010-2060 yılları arasında kıtada kişi başına düşen gelirin 1,667 dolardan 5,600 dolara ulaşacağı, orta sınıfa mensup vatandaşların oranının %34’den %42’ye yükseleceği, bugün 56 yıl olan ortalama yaşam süresinin de 70 yıla yükseleceği yönünde tahminlere yer verilmektedir.

Bugün 1 milyarı aşan nüfusu ile dünya nüfusunun %15’ine ev sahipliği yapmakta olan Afrika’nın, 2030’da 1,6 milyarlık nüfusa ulaşması ve dünya nüfusunun %19’unu oluşturması beklenmektedir. 2010 yılında toplam nüfusun %40’ını şehirlerde ikamet edenler oluştururken, bu oranın 2030’a kadar %50’ye ve 2060 yılına kadar da %65’e ulaşacağı kaydedilmektedir.

Kıtadaki altyapı yetersizliği ve ekonomilerin hammadde ihracatına dayalı yapısı Afrika içi ticaretin sınırlı kalmasına ve kıta ülkelerinde yatırımları tetikleyecek sermaye birikiminin kısıtlı düzeyde kalmasına neden olmaktadır. Bu bağlamda, kıta içi ticaretin Afrika ilkelerinin toplam dış ticaretinin % 12'sine tekabül etmesi kıtada ekonomik entegrasyon açısından önemli bir potansiyel olduğunu göstermektedir.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) verilerine göre, 2030 yılına kadar küresel elektrik ihtiyacının karşılanması için her yıl 30 milyar Dolarlık altyapı yatırımına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu yatırımın yüzde 64'ünün ise Sahra Altı Afrika’ya (SAA) yapılması gerekmektedir.

En yüksek doğrudan yabancı yatırım çeken sektörler sırasıyla kömür-petrol-doğal gaz, gayrimenkul, yenilenebilir enerji, kimyasallar, komünikasyon, inşaat & yapı malzemeleri, metaller, tekstil, depolama & saklama, gıda & tütün’dür.

Afrika Kalkınma Bankası (AFDB) “Afrika Ekonomisi Genel Bakış Raporu 2018” indirmek için tıklayınız.

140

Konuşmacı

07

Proje

20

Ülke

395

Firma

30 Konuşmacı

Konuşmacılar

Nihat Zeybekci

Nihat Zeybekci

Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı
Marcel A. De Souza

Marcel A. De Souza

ECOWAS Komisyonu Başkanı
Kalilou Traore

Kalilou Traore

ECOWAS Sanayi ve Özel Sektör Komiseri
Nail Olpak

Nail Olpak

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı

Ön Kayıt Formu

Önceki Etkinliklerden Resimler

Resim Galerisi

Önceki Forum’dan Resimler

Forum Sponsorları

ANA SPONSOR


GALA SPONSORU


DESTEKÇİ


RESMİ TAŞIYICI


Organizasyon Sekretaryası

Adres

River Plaza Büyükdere Cad. Bahar. Sok. No:12/9-10, 34394 Levent/Istanbul

Telefon

T: +90 (212) 339 50 00
F: +90 (212) 270 30 92

E-posta

africa@deik.org.tr